Dr hab. Katarzyna Malinowska

BMSP > Dr hab. Katarzyna Malinowska

Dr hab. Katarzyna Malinowska

Partner, radca prawny

Send an Email

dr hab. Katarzyna Malinowska – radca prawny – specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych, w tym w zakresie:

-tworzenia i rozwoju produktów ubezpieczeniowych, w tym redagowania i dostosowywania ogólnych warunków ubezpieczenia do przepisów prawa i praktyki rynkowej, prawa ochrony konsumenta, itp.

– aspektów prawnych likwidacji szkód z tytułu umów ubezpieczenia, w obrocie profesjonalnym i konsumenckim, krajowym i zagranicznym,

-reprezentowania interesów ubezpieczających / ubezpieczycieli w sporach z umowy ubezpieczenia i innych obszarów działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego,

-wdrażania nowych w regulacji w dziedzinie dystrybucji ubezpieczeń w działalności ubezpieczeniowej, agencyjnej i brokerskiej,

-relacji pomiędzy ubezpieczycielami i pośrednikami ubezpieczeniowymi, w tym budowania struktur dystrybucyjnych na zlecenie polskich i zagranicznych dystrybutorów,

-organizacyjnych aspektów działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Jest partnerem i współwłaścicielem kancelarii BMSP oraz adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego. Koordynowała z ramienia Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych prace dotyczące implementacji dyrektywy o dystrybucji ubezpieczenia do systemu prawa polskiego. Obecnie zaś doradza ubezpieczycielom i pośrednikom ubezpieczeniowym w zakresie dostosowania działalności do nowych wymogów.

Autorka co najmniej kilkudziesięciu publikacji na temat prawa ubezpieczeń, w tym dystrybucji ubezpieczeń i ubezpieczeń kosmicznych. Jest częstym prelegentem na polskich i międzynarodowych konferencjach. Członek Rady Naukowej sekcji polskiej stowarzyszenia prawników ubezpieczeniowych AIDA. Jej specjalizacja obejmuje także międzynarodowe prawo kosmiczne oraz kontrakty w przemyśle kosmicznym, oraz odpowiedzialność odszkodowawczą.

Na mocy Uchwały komisji ds. przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk prawnych dr Katarzyna Malinowska uzyskała tytuł habilitacyjny nauk prawnych. Komisja uznała, że rozprawa habilitacyjna pt. Space Insurance: International Legal Aspects Walters Kluwer 2017 ss 445 jest dziełem wybitnym, w istotny sposób wzbogacającym dorobek polskiej i światowej nauki w zakresie prawa ubezpieczeniowego. Ta nowatorska monografia i blisko 50 opracowań naukowych, aktywna działalność naukowa, wystąpienia na konferencjach w kraju i za granicą, piastowanie funkcji w organizacjach o zasięgu międzynarodowym potwierdzają wkład w budowanie i szerzenie wiedzy z zakresu prawa ubezpieczeniowego dla polskich i międzynarodowych środowisk naukowych i biznesowych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji! W przypadku pytań prosimy o kontakt a my postaramy się udzielić najbardziej wyczerpującej odpowiedzi.