Maciej Jura

BMSP > Maciej Jura

Zainteresowania koncentruje na zagadnieniach związanych z ochroną prywatności, w tym w szczególności ochronie danych osobowych. W tym zakresie współprowadzi audyty dostosowujące organizacje do wymogów RODO. Współprowadzi również szkolenia oraz przygotowuje projekty dokumentacji, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej (np. klauzule informacyjne, polityki prywatności) spełniające wymogi RODO.

W bieżącej działalności wspiera dział procesowy Kancelarii. Posiada bogate doświadczenie w zastępstwie procesowym, w tym podmiotów z branży ubezpieczeń, takich jak coverholderzy rynku Lloyd’s (Wielka Brytania). W sporach sądowych zastępuje również klientów w sprawach roszczeń regresowych ubezpieczycieli.

Prowadzi sprawy korporacyjne obsługiwanych przedsiębiorców i dba o prawidłowość dokumentacji w tym zakresie. Brał udział w obsłudze prawnej licznych transakcji z zakresu M&A. Wspiera klientów w postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych prowadzone przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – “Wykonywanie funkcji inspektora danych osobowych”.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!
W przypadku pytań prosimy o kontakt a my postaramy się udzielić najbardziej wyczerpującej odpowiedzi.