Maciej Wiśniewski

BMSP > Maciej Wiśniewski

Maciej Wiśniewski

Radca prawny

Send an Email

 

Specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz prawie ubezpieczeń.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze transakcji na rynku nieruchomości, w tym w zakresie bieżącej obsługi deweloperów, sporządzania, negocjowania i opiniowania umów dotyczących zbywania i nabywania nieruchomości, umów o prace projektowe dotyczących nieruchomości, umów o roboty budowlane, umów najmu dotyczących nieruchomości komercyjnych, jak również opinii w przedmiocie stanu prawnego nieruchomości na potrzeby planowanych transakcji na rynku nieruchomości.

Doradza podmiotom z rynku ubezpieczeń na etapie likwidacji szkody, w tym w szczególności sporządza opinie w przedmiocie oceny odpowiedzialności ubezpieczonego oraz ubezpieczyciela.
W ramach praktyki z zakresu prawa ubezpieczeń, zastępuje ubezpieczycieli i ubezpieczających w sporach sądowych związanych z umową ubezpieczenia, w tym w sprawach o świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia.

Posiada również bogate doświadczenie w zastępstwie przedsiębiorców w sporach sądowych związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów handlowych, zwłaszcza umów zawieranych w trakcie realizacji inwestycji budowlanych.

Zajmuje się również sprawami związanymi z prawem korporacyjnym.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!
W przypadku pytań prosimy o kontakt a my postaramy się udzielić najbardziej wyczerpującej odpowiedzi.