Michał Włodarczyk

BMSP > Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Adwokat

Send an Email

 

Specjalizuje się w prawie pracy. Doradza klientom, w tym podmiotom krajowym jak i międzynarodowym korporacjom działającym w różnych dziedzinach gospodarki, w zakresie prawno-pracowniczych aspektów ich działalności gospodarczej. Jest również odpowiedzialny za praktykę procesową w sprawach z zakresu prawa pracy.

Wspiera przedsiębiorców podczas procesu zatrudniania pracowników oraz przygotowuje i opiniuje dokumenty związane z zatrudnieniem, w tym w szczególności umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej pracowników.

Przygotowuje oraz opiniuje wewnątrzzakładowe akty prawne tj. regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulacje antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Doradza przy rozwiązywaniu indywidualnych stosunków pracy oraz w przeprowadzaniu procedury zwolnień grupowych. Bierze udział w audytach prawnych przedsiębiorców w zakresie prawa pracy (due diligence) oraz programach zgodności (compliance) w celu identyfikacji i eliminacji potencjalnych ryzyk. Doradza w zakresie ochrony danych osobowych w zatrudnieniu.

Reprezentuje klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w szczególności w sporach dotyczących ustalenia istnienia stosunku pracy, rozwiązania umowy o pracę, mobbingu oraz dyskryminacji.

W kancelarii zajmuje się także aspektami prawnymi z zakresu prawa energetycznego.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Skończył studia podyplomowe z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim, a także studia podyplomowe na Universidad de Alcalá w Hiszpanii.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!
W przypadku pytań prosimy o kontakt a my postaramy się udzielić najbardziej wyczerpującej odpowiedzi.