Kategoria: Bez kategorii

BMSP > Blog > Bez kategorii

“Notyfikacja naruszeń w RODO”, cz.3

Zapraszamy do lektury artykułu pt.”Notyfikacja naruszeń w RODO”, cz.3 autorstwa mec. Andrzeja Załęskiego: https://www.dropbox.com/s/9egnlb9099hjgce/MU_marzec18_AZaleski.pdf?dl=0

Notyfikacja naruszeń w RODO, cz. 2

Zapraszamy do lektury artykułu pt.”Notyfikacja naruszeń w RODO”, cz.2 autorstwa mec. Andrzeja Załęskiego: https://www.dropbox.com/s/z7hwvi2wnjr0bpz/MU_styczen18_AZaleski.pdf?dl=0

Notyfikacja naruszeń w RODO, cz. 1

Zapraszamy do lektury artykułu pt.”Notyfikacja naruszeń w RODO”, cz. 1 autorstwa mec. Andrzeja Załęskiego: https://www.dropbox.com/s/ddbt2elyjpvnja3/MU_grudzien17_AZaleski.pdf?dl=0 

Dane wrażliwe

Zapraszamy do lektury artykułu pt.”Dane wrażliwe” autorstwa mec. Andrzeja Załęskiego: https://www.dropbox.com/s/yeqaup1n86lmghv/MU_listopad17_AZaleski.pdf?dl=0 

Accountability według RODO

Zapraszamy do lektury artykułu pt.”Accountability według RODO” autorstwa mec. Andrzeja Załęskiego: https://www.dropbox.com/s/vtuonmx9vaupsqu/MU_pazdziernik17_AZaleski.pdf?dl=0

Niebezpieczne zachęty w działalności dystrybutorów

Wynagrodzenie dystrybutora a pojęcie zachęt, generujących potencjalny konflikt interesów, w szczególności w zakresie działu I grupy III ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zapraszamy do lektury naszego newslettera opracowanego przez mec. Ewę Wyszyńską: http://mailchi.mp/9907eeadad91/niebezpieczne-zachty-w-dziaalnoci-dystrybutorw 

Szkolenie z zakresu praktyki związanej z roszczeniami z rękojmi za wady i gwarancji w stosunkach z przedsiębiorcami i konsumentami

18 stycznia 2018 r. nasza kancelaria przeprowadziła szkolenie z zakresu praktyki związanej z roszczeniami z rękojmi za wady i gwarancji w stosunkach z przedsiębiorcami i konsumentami. Szkolenie odbywało się we współpracy z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą (CCIFP), a prowadziła je mec. Ewa Boryczko oraz mec. Ewa Wyszyńska.

Projekt ustawy o jawności życia publicznego

Zapraszamy do lektury artykułu mec. Michała Włodarczyka z naszego zespołu prawa pracy dla HRstandard, na temat projektu ustawy o jawności życia publicznego, który nakłada na niektórych przedsiębiorców nowe obowiązki w zakresie m.in. ustalania kodeksów etycznych oraz wprowadza instytucję sygnalisty, czyli pracownika zgłaszającego nieprawidłowości w organizacjach, który objęty będzie ochroną przed zwolnieniem: https://hrstandard.pl/2018/01/24/nadchodzi-ustawa-o-jawnosci-zycia-publicznego/

Umowa agencyjna – czy należy ją zmieniać w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń?

Zapraszamy do lektury naszego newslettera opracowanego przez mec. Wiolettę Niedźwiedzką: http://mailchi.mp/e805df5b7da9/umowa-agencyjna-czy-naley-j-zmienia-w-wietle-ustawy-o-dystrybucji-ubezpiecze 

Recenzja książki autorstwa mec. Katarzyny Malinowskiej Space Insurance: International Legal Aspects

Zapraszamy do lektury recenzji książki autorstwa Katarzyny Malinowskiej Space Insurance: International Legal Aspects, Wolters Kluwer 2017, p. 445, zredagowanej przez Pawła Sukiennika i opublikowanej w kwartalniku Prawo Asekuracyjne nr 4 (93) 2017: http://mailchi.mp/45dca9361351/recenzja-ksiki-space-insurance-international-legal-aspects. Niech zachętę stanowi poniższy cytat: „Komentowana książka – tak jak i jej tematyka – przenosi nas w nowe czasy. W wieku XXI nie […]