Energetyka

BMSP > Energetyka
energetyka

Energetyka

Posiadamy doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z sektora energetycznego. Poza bieżącymi aspektami działalności przedsiębiorstw w tej branży, zajmujemy się doradzaniem między innymi przy realizacji projektów w formule ESCO, w tym tworzeniem i opiniowaniem dokumentacji kontraktowej w tym zakresie z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych. Nasze doświadczenie obejmuje także tworzenie i opiniowanie umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, oraz umów związanych z obrotem energią na giełdach towarowych. Zajmujemy się także doradzeniem w zakresie projektów (w tym umów) dotyczących dostawy i instalacji infrastruktury służącej wytwarzaniu ciepła z odnawialnych źródeł energii. Nasza specjalizacja w tej branży obejmuje także doradzanie przedsiębiorcom zagranicznym rozpoczynających działalność w sektorze energetycznym w Polsce i działalność transgraniczną w tym zakresie.