Handel i franczyza

BMSP > Handel i franczyza
handel-dystrybucja-franchising

Handel i franczyza

Handel, dystrybucja, franchising

Kancelaria ma wielu klientów działających na rynku handlu i dystrybucji, w tym duże sieci handlowe. Prawnicy Kancelarii mają stąd ugruntowane doświadczenie w sprawach, które mogą dotyczyć klientów działających na tym rynku. Dziedzin prawa, które należy mieć na uwadze, jest kilka. Nie jest wystarczająca biegła znajomość kodeksu cywilnego, w tym umowy sprzedaży. Istotne są oczywiście również przepisy dotyczące obrotu konsumenckiego, włącznie ze znajomością niedozwolonych klauzul konsumenckich, a także zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Aktualnym i ciekawym tematem są aspekty prawne organizacji handlu w przestrzeni Internetu.

Odrębną, szeroką dziedzinę stanowią przepisy z zakresu prawa konkurencji, z których mogą wynikać niezwykle istotne dla prowadzących handel skutki, zarówno w zakresie organizacji sprzedaży, jak i różnych form współpracy pomiędzy przedsiębiorcami na tym rynku.

W handlu pojawiają się także specyficzne zagadnienia z zakresu prawa pracy, w tym odpowiedzialności materialnej pracowników, systemów czasu pracy oraz motywacyjnych systemów wynagrodzeń.

Specyficznym tematem, którym Kancelaria również się zajmuje jest umowa franczyzy. Z uwagi na brak szczególnej, kompleksowej regulacji prawnej dotyczącej tej umowy ważna jest znajomość praktyki obrotu, którą prawnicy kancelarii posiadają.

Partnerem odpowiedzialnym za obsługę prawną w tym zakresie jest radca prawny dr Ewa Boryczko.