HR

BMSP > HR
hr

HR

Załoga i kapitał ludzi to obecnie kluczowe składniki każdego przedsiębiorstwa. BMSP od wielu lat doradza przedsiębiorcom we wszystkich aspektach związanych z zatrudnianiem pracowników. Oferujemy naszym klientom i ich działom HR kompleksowe wsparcie i dostarczamy rozwiązania na każdym etapie zatrudnienia, w tym m.in.:

  • wspieramy działy HR podczas procesu rekrutacji oraz przygotowujemy i opiniujemy dokumenty związane z zatrudnieniem, w tym w szczególności umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej pracowników;
  • przygotowujemy oraz opiniujemy wewnątrzzakładowe akty prawne, w tym m.in. regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulacje antymobbingowe i antydyskryminacyjne;
  • doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych w zatrudnieniu;
  • przeprowadzamy audyty prawne przedsiębiorców w zakresie prawa pracy (due diligence) oraz programy zgodności (compliance) w celu identyfikacji i eliminacji potencjalnych ryzyk;
  • doradzamy przy nabywaniu przedsiębiorstw, w tym przy przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę;
  • pomagamy przy zatrudnianiu cudzoziemców;
  • doradzamy i wspieramy działy HR przy rozwiązywaniu indywidualnych stosunków pracy oraz w przeprowadzaniu procedury zwolnień grupowych;
  • reprezentujemy pracodawców przed sądami pracy w sporach z byłymi pracownikami;
  • doradzamy agencjom pracy tymczasowej;
  • prowadzimy szkolenia z zakresu prawa pracy.