Korporacyjne M&A

BMSP > Korporacyjne M&A
korporacyjne-ma

Korporacyjne M&A

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze transakcji fuzji i przejęć, a prawnicy kancelarii posiadają w tym zakresie wieloletnie doświadczenie poparte dorobkiem naukowym. Przeprowadzamy klientów przez cały proces fuzji lub przejęcia, poprzedzając je audytami, biorąc udział w negocjacjach dotyczących warunków fuzji lub przejęcia oraz przygotowując wszelkie konieczne dokumenty prawne. Na każdym etapie dbamy o zabezpieczenie interesów reprezentowanej strony. Reprezentujemy klientów również w postępowaniach związanych z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, koniecznych do finalizacji fuzji lub przejęcia. Kancelaria zajmuje się również obsługą korporacyjną spółek swoich klientów, dbając o prawidłowość dokumentacji w tym zakresie.

“Fuzje i przejęcia w prawie polskim” – materiał przygotowany i opracowany dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.: http://www.paih.gov.pl/prawo/fuzje_i_przejecia_w_prawie_polskim