Nieruchomości

BMSP > Nieruchomości
nieruchomosci

Nieruchomości


Kancelaria od wielu lat zajmuje się obsługą prawną w zakresie prawa nieruchomości i prawa budowlanego. Mamy bogate doświadczenie w sprawach związanych z nabywaniem, zbywaniem, finansowaniem, zagospodarowywaniem nieruchomości mieszkaniowych, handlowych, przemysłowych oraz zarządzaniem nieruchomościami. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze projektów infrastrukturalnych. Przez wiele lat nasi prawnicy pracowali na rzecz inwestorów zagranicznych inwestujących w nieruchomości w Polsce, dlatego bardzo dobrze znamy ten rynek. Transakcje na rynku nieruchomości z racji ich skomplikowania muszą być traktowane kompleksowo, dlatego też wspieramy naszych klientów we wszystkich fazach realizacji inwestycji, począwszy od wstępnej fazy przygotowania do nabycia nieruchomości, aż po ostateczne jej ukończenie. Zapewniamy klientom rzetelną obsługę procesu budowlanego. Tak pojęta obsługa wymaga współpracy z różnymi doradcami w zakresie inwestycji, agentami, architektami, inżynierami, zarządcami nieruchomości i instytucjami finansującymi.

Zajmujemy się doradztwem m.in. w zakresie:

  • nabywania, zbywania nieruchomości (gruntów, gotowych obiektów, udziałów czy akcji spółek celowych) na cele inwestycyjne,
  • budowy obiektów mieszkalnych, handlowych i przemysłowych,
  • obsługi, zakładania, nabywania i zbywania spółek celowych,
  • przeprowadzania audytów nieruchomości i spółek celowych,
  • procesów projektowania, przygotowania i wykonawstwa inwestycji budowlanych, w tym infrastrukturalnych,
  • finansowania inwestycji i ustanawiania zabezpieczeń,
  • reprezentowania klientów przed sądami i organami administracyjnymi w związku z uzyskiwaniem decyzji niezbędnych w procesie realizacji inwestycji,
  • przygotowywania umów sprzedaży i umów najmu/dzierżawy nieruchomości, kontraktów na roboty budowlane z generalnymi wykonawcami oraz regulacją stosunków z podwykonawcami.
  • Partnerem odpowiedzialnym za obsługę w tym zakresie jest radca prawny Piotr Ciszewski.