Media i nowe technologie

BMSP > Media i nowe technologie
nowe-technologie

Media i nowe technologie

Kancelaria BMSP świadczy usługi także w zakresie nowych technologii oraz sektora TMT (Technologie- Media- Komunikacje).

W zakresie IT, zajmujemy się kompleksową obsługą prawną projektów IT, także w zakresie środków masowego przekazu, Internetu, socialmediamarketingu czy marketingu mobilnego, a także innych segmentów rynku nowych technologii. Tworzymy i opiniujemy dla naszych klientów między innymi umowy outsourcingu, serwisowe, sprzedaży sprzętu i oprogramowania czy umowy dotyczące realizacji konkretnych projektów, dopasowane do potrzeb klienta. Opracowujemy też rozwiązania pozwalające na skuteczne wdrażanie systemów IT. Staramy się rozumieć potrzeby zmieniającego się rynku i procesów zachodzących w branży IT.

W zakresie TMT zajmujemy się przede wszystkim obsługą prawną e-commerce w tym m.in. przygotowaniem regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, zawieraniem umów online B2B, B2C, z uwzględnieniem przepisów chroniących konsumenta, przygotowywaniem umów licencyjnych i umów przeniesienia autorskich praw majątkowych, problematyką prawną programów telewizyjnych (m.in. reklamą, sponsorowaniem, lokowaniem produktu), problematyką związaną z funkcjonowaniem agencji kreatywnych, reklamowych, marketingowych i interaktywnych, muzycznych, funkcjonowaniem podmiotów z branż: alkoholowej, farmaceutycznej, ubezpieczeniowej, bankowej i finansowej – w  zakresie marketingu i reklamy ze szczególnym uwzględnieniem produktów sensytywnych. Zajmujemy się również obsługą prawną w zakresie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, w tym w sporach dotyczących naśladownictwa produktów lub oznaczeń handlowych czy nieuczciwej reklamy.

Nasze usługi w sektorze TMT polegają również na pomocy w sporach związanych z naruszeniem dóbr osobistych, w tym czci, godności, wizerunku, twórczości czy przestępstwami zniewagi i zniesławienia.

Dokładnie zapoznajemy się z każdym szczegółem projektu, by świadczyć najwyższej jakości usługi dla klientów wykorzystujących oraz kreujących nowe technologie a także działających w szeroko pojętej branży TMT. Doświadczenie i wiedza naszych prawników pozwalają na skuteczne zabezpieczenie interesów klientów. Pomagamy realizować cele naszych klientów, związane z przemysłem kreatywnym oraz innowacyjnymi rozwiązaniami.