Ochrona danych osobowych

BMSP > Ochrona danych osobowych
ochrona-danych-osobowych

Ochrona danych osobowych

Kancelaria służy wsparciem w zakresie wdrażania rozwiązań organizacyjnych i technicznych zgodnych z wymaganiami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Usługa świadczona przez Kancelarię ma charakter kompleksowy, oprócz wsparcia prawnego zapewniamy również wsparcie IT.

Wdrażanie rekomendowanych rozwiązań poprzedzone jest wcześniejszymi spotkaniami, ustaleniem zakresu działalności klienta oraz obszarów, w których przetwarza on dane osobowe. W dalszych etapach przeprowadzamy audyt organizacji, którego wynikiem jest sporządzenie rekomendacji mających na celu dostosowanie organizacji do wymogów RODO. Kancelaria wspiera również w dalszych etapach, tj. w szczególności na etapie wdrażania rozwiązań organizacyjnych i technicznych spełniających wymagania RODO. W tym zakresie przygotowujemy dokumentację i procedury wewnętrzne dotyczące kwestii ochrony danych osobowych. Opiniujemy również istniejące umowy z kontrahentami oraz w razie potrzeby rekomendujemy zmiany w tych umowach, jeżeli na ich podstawie dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Kancelaria świadczy również usługi szkoleniowe dla pracowników oraz innych osób mających dostęp do danych osobowych przetwarzanych w danej organizacji. Prowadzone szkolenia mogą mieć specjalistyczny zakres tematyczny, tj. mogą dotyczyć przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu i być skierowane do działu kadr i HR lub mogą dotyczyć ogólnie zagadnienia ochrony danych osobowych w danej organizacji i być skierowane do ogółu pracowników przetwarzających dane osobowe w danej organizacji.

Kancelaria służy wsparciem w przypadku kontroli prowadzonej przez organu nadzoru (Urząd Ochrony Danych Osobowych).