Postępowania administracyjne

BMSP > Postępowania administracyjne
postepowanie-administracyjne

Postępowania administracyjne


Kancelaria BMSP oferuje profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa administracyjnego, prowadzenia postępowań administracyjnych oraz sądowo – administracyjnych, w tym przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
W obszarze świadczonych usług prawnych znajduje się w szczególności reprezentacja zakładów ubezpieczeń w postępowaniach związanych ze sprawowaniem nadzoru ubezpieczeniowego przez KNF, m.in. przy wydawaniu zezwoleń na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub działalności reasekuracyjnej oraz w postępowaniach dotyczących kar pieniężnych nakładanych na zakłady ubezpieczeń, ich prokurentów i członków zarządów oraz zawieszania w czynnościach członków zarządu zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.