Spory sądowe

BMSP > Spory sądowe
spory-sadowe

Spory sądowe


Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem klientów w sporach sądowych ze szczególnym uwzględnieniem sporów gospodarczych, w tym w szczególności z zakresu prawa ubezpieczeń. Występujemy w imieniu klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym. Reprezentujemy interesy klientów za granicą m.in. przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Mamy doświadczenie w arbitrażu, mediacjach, negocjacjach i zawieraniu ugód. Dążymy do skutecznego rozwiązywania sporów na etapie przedsądowym.