Ubezpieczenia

BMSP > Ubezpieczenia
ubezpieczenia-2

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia są jedną z wiodących specjalizacji kancelarii. Nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie obejmuje zagadnienia regulacyjne i umowne działalności na rynku ubezpieczeniowym, oraz specjalizację w jej transgranicznych aspektach.

Uczestniczymy na zlecenie ubezpieczycieli lub ubezpieczonych w procesie likwidacji szkód ubezpieczeniowych w zakresie prawnych aspektów odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia. Współpracujemy w tym zakresie z międzynarodowymi ekspertami w likwidacji szkód.

Zajmujemy się reprezentowaniem zarówno ubezpieczycieli, jak i ubezpieczonych oraz agentów i brokerów w zakresie ich relacji kontraktowych i sporów, w tym sporów sądowych związanych ze stosunkami ubezpieczenia, agencyjnymi i brokerskimi.

Nasze doświadczenie obejmuje także aspekty prawno – organizacyjne działalności ubezpieczeniowej (obrót akcjami, przenoszenie portfela ubezpieczeń, compliance, itp.), a także działalności agencyjnej i brokerskiej.

Partnerem odpowiedzialnym za obsługę prawną w zakresie ubezpieczeń jest radca prawny Dr Katarzyna Malinowska.

Wieloletnie doświadczenie dr Katarzyny Malinowskiej poparte jest licznymi publikacjami, w tym pracą doktorską, w zakresie zagadnień prawa ubezpieczeń, pracą dydaktyczną na wyższych uczelniach publicznych i prywatnych, prowadzeniem szkoleń z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej i ubezpieczeń, a także czynnym uczestniczeniem w procesach legislacyjnych z zakresu prawa ubezpieczeń.