Własność intelektualna

BMSP > Własność intelektualna
wlasnosc-intelektualna

Własność intelektualna

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawa mediów, zagadnień związanych z tajemnicą handlową, ochroną praw autorskich, wizerunku, danych osobowych i dóbr osobistych. Wspieramy klientów w tworzeniu umów mających na celu zarządzanie i efektywne wykorzystywanie praw własności intelektualnej, w szczególności majątkowych praw autorskich i znaków towarowych. Posiadamy doświadczenie w ocenie ryzyka związanego z możliwością naruszania praw osób trzecich oraz w prowadzeniu skutecznych negocjacji celem polubownego zażegnywania sporów. Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych, karnych i cywilnych mających na celu ochronę praw na dobrach niematerialnych oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, organami ścigania, a także urzędami celnymi. We współpracy z rzecznikiem patentowym reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej.