Practice Category: Specjalizacje prawnicze

BMSP > Specjalizacje prawnicze
ubezpieczenia

Prawo ubezpieczeń

Ubezpieczenia są jedną z wiodących specjalizacji kancelarii. Nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie obejmuje zagadnienia regulacyjne i umowne działalności na rynku ubezpieczeniowym, oraz specjalizację w jej transgranicznych aspektach. Uczestniczymy na zlecenie ubezpieczycieli lub ubezpieczonych w procesie likwidacji szkód ubezpieczeniowych w zakresie prawnych aspektów odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia. Współpracujemy w tym zakresie z międzynarodowymi ekspertami [...]
korporacyjne-ma

Korporacyjne M&A

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze transakcji fuzji i przejęć, a prawnicy kancelarii posiadają w tym zakresie wieloletnie doświadczenie poparte dorobkiem naukowym. Przeprowadzamy klientów przez cały proces fuzji lub przejęcia, poprzedzając je audytami, biorąc udział w negocjacjach dotyczących warunków fuzji lub przejęcia oraz przygotowując wszelkie konieczne dokumenty prawne. Na każdym etapie dbamy o zabezpieczenie interesów [...]
umowy-handlowe

Umowy handlowe

Zajmujemy się redagowaniem i negocjowaniem umów handlowych. W ramach opracowywania umów bierzemy pod uwagę przede wszystkim wszechstronną ochronę interesów naszych klientów oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań umownych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w redagowaniu i negocjowaniu umów z elementem zagranicznym pomiędzy przedsiębiorcami z różnych państw. Opracowujemy wzorce umowne z uwzględnieniem najnowszej praktyki i wymogów prawa konsumenckiego oraz prawa […]

spory-sadowe

Spory sądowe

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem klientów w sporach sądowych ze szczególnym uwzględnieniem sporów gospodarczych, w tym w szczególności z zakresu prawa ubezpieczeń. Występujemy w imieniu klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym. Reprezentujemy interesy klientów za granicą m.in. przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Mamy doświadczenie w [...]
wlasnosc-intelektualna

Własność intelektualna

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawa mediów, zagadnień związanych z tajemnicą handlową, ochroną praw autorskich, wizerunku, danych osobowych i dóbr osobistych. Wspieramy klientów w tworzeniu umów mających na celu zarządzanie i efektywne wykorzystywanie praw własności intelektualnej, w szczególności majątkowych praw autorskich i znaków towarowych. Posiadamy doświadczenie w ocenie ryzyka związanego [...]
ochrona-danych-osobowych

Ochrona danych osobowych

Kancelaria służy wsparciem w zakresie wdrażania rozwiązań organizacyjnych i technicznych zgodnych z wymaganiami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Usługa świadczona przez Kancelarię ma charakter kompleksowy, oprócz wsparcia prawnego zapewniamy również wsparcie IT. Wdrażanie rekomendowanych rozwiązań poprzedzone jest wcześniejszymi spotkaniami, ustaleniem zakresu działalności klienta oraz obszarów, w których przetwarza on dane osobowe. W [...]
postepowanie-administracyjne

Postępowania administracyjne

Kancelaria BMSP oferuje profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa administracyjnego, prowadzenia postępowań administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych, w tym przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. W obszarze świadczonych usług prawnych znajduje się w szczególności reprezentacja zakładów ubezpieczeń w postępowaniach związanych ze sprawowaniem nadzoru ubezpieczeniowego przez KNF, m.in. przy wydawaniu zezwoleń [...]
prawo-pracy

Prawo pracy

Kancelaria wspiera przedsiębiorców w sprawach związanych z prawem pracy. Jesteśmy w stanie sprostać różnorodnym wymaganiom klientów w zakresie tematyki prawnopracowniczej. Sporządzamy pełną dokumentację i świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w związku z organizacją i funkcjonowaniem zakładu pracy. Sporządzamy umowy o pracę, w tym umowy dla kadry zarządzającej oraz inne umowy i dokumenty związane ze stosunkiem pracy. [...]