Projekt ustawy o jawności życia publicznego

BMSP > Blog > Bez kategorii > Projekt ustawy o jawności życia publicznego

Projekt ustawy o jawności życia publicznego

Zapraszamy do lektury artykułu mec. Michała Włodarczyka z naszego zespołu prawa pracy dla HRstandard, na temat projektu ustawy o jawności życia publicznego, który nakłada na niektórych przedsiębiorców nowe obowiązki w zakresie m.in. ustalania kodeksów etycznych oraz wprowadza instytucję sygnalisty, czyli pracownika zgłaszającego nieprawidłowości w organizacjach, który objęty będzie ochroną przed zwolnieniem: https://hrstandard.pl/2018/01/24/nadchodzi-ustawa-o-jawnosci-zycia-publicznego/

About the Author

BMSP